Despre Noi

Câștigătorii concursului “Arta reciclării”

Anexa înscriere concurs "Arta Reciclării"

Regulament concurs "Arta reciclării"

 

Câștigătorii concursului "ORA DE RECICLARE"

Gestionarea deșeurilor municipale in perioada pandemiei

Responsabili pe zone :

Zona 0 : Lapadat Mircea – 0751309478

Zona 1 : Lupsa Ioana – 0725889041 / Chetreanu Alin – 0752051495

Zona 2 : Stoeac Dan – 0766066948

Zona 3 : Opritescu Laura – 0749236474

Zona 4 : Geana Nistor – 0726112211

DDN Ghizela : Todor Gabriel – 0766026771

Relatii publice : Mateescu Ancuta – 0766066946

Director executiv : Ursu Romeo Petru – 0725889040

                                                                  

Asociaţia s-a constituit în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităţilor (denumit în continuare Serviciu) pe raza de competenţă a unităţilor administrativ – teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi / sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul general al locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ – teritoriale membre pentru îmbunătăţirea calităţii Serviciului, în condiţiile unor tarife şi / sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul „poluatorul plăteşte”, atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico – edilitară aferentă Serviciului..

 

Comments are closed.