Anunturi – 2016

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ a adoptat HOTĂRÂREA nr. 17/25.01.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Timiș revizuit la data de iunie 2015 și a indicatorilor de performanță pentru activitatea de colectare-transport a deşeurilor, a Studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare – transport al deșeurilor municipale din cele cinci zone ale județului Timiş, si a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare – transport al deșeurilor municipale din județul Timiş.
Puteți consulta documentele aici:

Hotararea Consiliului Judetean Timis nr. 17 din 25.01.2016

ANEXA 1 – REGULAMENT de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Timiș

ANEXA 2 – STUDIU DE OPORTUNITATE pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare a deşeurilor municipale din cele cinci zone ale judeţului Timiş

Comments are closed.