Colectare Selectiva

 

Gradul de colectare separată

În vederea atingerii ţintelor privind reciclarea/valorificarea deşeurilor de ambalaje s-a propus colectarea deşeurilor reciclabile pe trei fracţii, şi anume: deşeuri de hârtie şi carton, deşeuri de plastic şi metal, şi deşeuri de sticlă.
De colectarea separată a deşeurilor reciclabile vor beneficia toţi locuitorii judeţului, atât din mediul urban, cât şi din mediul rural.
În mediul urban se va implementa colectarea separată pe trei fracţii și anume:
-deşeurile reciclabile de hârtie şi carton, plastic şi metal vor fi colectate în pubele de 240 litri;
-deşeurile de sticlă vor fi colectate prin aport voluntar în containere tip clopot de 1100 litri;
-deşeurile reziduale vor fi colectate din poartă în poartă în pubele de 240 litri.
¬În ceea ce priveşte deşeurile provenite din parcuri şi grădini precum şi a celor provenite din măturatul străzilor, colectarea deşeurilor se va face separat, direct în cadrul containerelor de 32 mc ale echipamentelor de colectare.
În mediul rural colectarea separată a deşeurilor se va realiza tot pe trei fracţii, şi anume:
-deşeurile reciclabile de hârtie şi carton, plastic şi metal vor fi colectate din poartă în poartă în saci de plastic de culoare galbenă de 120 litri;
-deşeurile de sticlă vor fi colectate prin aport voluntar în containere tip clopot de 1100 litri;
-deşeurile reziduale vor fi colectate din poartă în poartă în pubele de 120 litri.
În zona rurală se va realiza compostare individuală a deşeurilor biodegradabile pentru maximum 40% din cantitatea de deşeuri biodegradabile menajere generate.

Pubelele şi containerele pentru colectarea deşeurilor municipale vor fi asigurate doar pentru localităţile din judeţ ce nu beneficiază de servicii de salubrizare sau pentru cele ale căror contracte cu societăţile de salubrizare expiră în perioada intrării în funcţiune a sistemului integrat de management.

RECICLAREA

Conţinutul pubelelor pentru reciclare din Zona 0 Ghizela, Zona 2 Jimbolia, Zona 3 Deta şi Zona 4 Făget vor fi livrate la staţia centrală de sortare Ghizela în vederea recuperării reciclabilelor.
În ceea ce priveşte activitatea de reciclare-valorificare, aceasta se referă la cantităţile de deşeuri de ambalaje ce se regăsesc în deşeurile menajere şi asimilabile colectate de la populaţie (deşeuri de ambalaje din hârtie/carton, plastic, metal, sticlă şi lemn) cât şi deșeurile colectate din industrie.
Prin transpunerea Directivei 94/62/CE în legislaţia naţională – responsabilitatea implementării acestui document revine operatorilor economici (care produc/introduc pe piaţă şi distribuie ambalaje şi produse) cât şi Consiliilor Locale Orăşeneşti.
Gestionarea deşeurilor de ambalaje s-a axat pe colectarea separată, sortarea şi în final recuperarea deşeurilor valorificabile.
Deseurile municipale reciclabile colectate selectiv de către operatorii de salubritate, sunt transportate la punctul de selectare, unde se realizează trierea materialelor iar apoi materialele valorificabile sunt livrate la diverşi agenţi economici valorificatori.
O investiţie paralelă independentă de proiect, a fost construită în Municipiul Timişoara de către SC RETIM Ecologic Service SA. Investiţia are o capacitate de 41.834 tone/an care deserveşte Zona 1 Timişoara. Deşeurile reciclabile care sunt procestae in cadrul staţiei de sortare provenite din zona urbană, sunt colectate selectiv într-un sac de plastic de culoasre galbenă.Suplimentar, în cadrul staşiei de sortare a SC RETIM Ecologic Service SA, funcţionează şi o linie de recuperare energetică (ce deserveşte Timişoara şi alte 9 comune adiacente) destinată deşeurilor reziduale cu o putere calorică ridicată. Linia de recuperare energetică are o capacitate de 134.874 tone/an.

 

 

Comments are closed.