Comisia de cenzori

Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o comisie de cenzori formată din 3 membri numiți de adunarea generală pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii.
    Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.
    Comisia de cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare.
    Comisia de cenzori are atribuții prevăzute la art. 27^2 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005.
 

Comments are closed.