Consiliul Director

    Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociației, format din președintele Asociației și încă 4(patru) membri numiți de adunarea generală, pe o perioadă de 4 ani. Componența consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociației, utilizând principiul reprezentării prin rotație.
    Membrii consiliului director sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislația în vigoare.
 

Comments are closed.