Hotarari AGA

Hotărârea AGA ADID Timis nr. 11/04.10.2022

Hotararea AGA ADID Timis_Zona 0 Ghizela nr. 10 din 31.08.2022

Hotararea AGA ADID Timis_Zona 1 Timisoara nr. 9 din 31.08.2022

Hotărârea AGA ADID Timiș-Zona 4 Făget nr. 8/02.08.2022

Hotărârea AGA ADID Timis-Zona 3 nr. 7/02.08.2022 

Hotărârea AGA ADID Timiș nr. 6/13.05.2022

Hotărârea AGA nr. 6/13.05.2022 cuprinzand Raportul de activitate al ADID Timis pe anul 2021

Hotărârea AGA ADID Timiș-Zona 3 Deta nr. 5/09.03.2022

Hotararea AGA Zona 4 nr.2 din 27.01.2022

HOTĂRÂREA AGA Zona 3 Deta nr. 1 din 27.01.2022

Hotărârea AGA ADID Timiș-Zona 1 Timișoara nr. 4 din 28.02.2022

Hotărârea AGA ADID Timiș-Zona 0 Ghizela nr. 3 din 28.02.2022

Hotărâri AGA, Anexa nr. 1 la Hotararea AGA ADID Timis nr. 1/15.04.2021 care cuprinde Raportul de activitate al ADID Timis pe anul 2020

Hotărârea AGA ADID Timiș nr. 4 din 22.12.2021

Hotărârea AGA ADID Timis_Zona 1 Timisoara nr. 3 din 31.07.2021

Hotărârea AGA ADID Timis_Zona 0 Ghizela nr. 2 din 31.07.2021

Hotărârea AGA ADID Timiș nr. 1 din 15.04.2021

Anexa la Hotărârea AGA ADID Timiș nr. 1 din 15.04.2021

Hotărârea AGA ADID Timiș nr. 15B din 21.12.2020

Hotărârea AGA ADID Timiș nr. 15A din 21.12.2020 

Hotărârea AGA Nr. 14 / 08.09.2020

Hotărârea AGA Nr. 13 / 05.08.2020

Hotărârea AGA ADID Timis Zona 0 Ghizela nr. 8 din 07.07.2020

Hotărârea AGA ADID Timis Zona 1 Timisoara nr. 11 din 13.07.2020

Hotărârea AGA ADID Timis Zona 3 Deta nr. 12 din 15.07.2020

Hotărârea AGA ADID Timis Zona 4 Făget nr. 10 din 07.07.2020  

Hotărârea AGA ADID Timiș Zona 3-Deta nr.20/29.10.2019 

Hotararea AGA ADID Timiș Zona 4-Făget nr.19/28.10.2019

Hotararea AGA nr.7 / 26.02.2020

Anexa 1 la Hotararea AGA nr.7 / 26.02.2020

Anexa 2 la Hotararea AGA nr.7 / 26.02.2020

Anexa 1 si 2 la Hotararea AGA nr.5 / 16.01.2020

Hotararea AGA nr.6 / 23.01.2020

Hotararea AGA nr.4 / 09.01.2020

Hotararea AGA nr.3 / 09.01.2020

Hotararea AGA nr.2 / 09.01.2020

Hotararea AGA nr.1 / 09.01.2020

Hotararea AGA nr.6/04.06.2019

Hotararea AGA nr.10/03.07.2019

Hotararea AGA nr.11/08.07.2019

Hotararea AGA nr.12/09.07.2019

Hotararea AGA nr.13/10.07.2019

Hotararea AGA nr.14/10.07.2019

Hotararea AGA nr.15/10.07.2019

Hotararea AGA nr.16/10.07.2019

9. Hotararea AGA nr.18/18.10.2019

Hotărârea AGA ADID Timis nr.5/16.01.2020

Hotararea AGA ADID pe Zona 2-Jimbolia nr. 17 din 07.10.2019

Hotărârea AGA nr.5 din 23.04.2019 Descarca

Hotărârea Nr. 4 AGA ADID Timiș – Zona 2 din data de 08.04.2019  "Descarca"

Hotărârea AGA ADID Timiș Nr. 3/26.03.2019  "Descarca"

Hotararea AGA nr. 4 din 15.05.2018  "Descarca"

Hotararea AGA nr. 3 din 03.05.2018  "Descarca"

Hotararea AGA nr. 2 din 03.05.2018  "Descarca"

Hotararea AGA nr. 1 din 15.01.2018  "Descarca"

Hotararea AGA nr. 5 din 15.11.2017  "Descarca"

Hotararea AGA nr. 4 din 20.09.2017  "Descarca"

Hotararea AGA nr. 3 din 04.08.2017  "Descarca"

Hotararea AGA nr. 2 din 04.08.2017  "Descarca"

Hotararea AGA nr. 1 din 03.05.2017  "Descarca"

Hotararea AGA nr. 3 din 26.09.2016  "Descarca"

Hotararea AGA nr. 1 din 11.05.2016  "Descarca"

Hotararea AGA nr. 2 din 11.05.2016  "Descarca"

Hotararea AGA nr. 1 din 07.04.2015  "Descarca"

Hotararea AGA nr. 1 din 05.08.2014  "Descarca"

Hotararea AGA nr. 1 din 08.05.2013  "Descarca"

Hotararea AGA nr. 1 din 20.04.2012  "Descarca"

Hotararea AGA nr. 2 din 20.04.2012  "Descarca"

Hotararea AGA nr. 2 din 09.08.2011  "Descarca"

Hotararea AGA nr. 1 din 18.05.2011  "Descarca"

Hotararea AGA nr. 1 din 20.09.2010  "Descarca"

Comments are closed.