Presedinte

Adunarea generală alege dintre membrii săi președintele Asociației, care are atribuții prevăzute în prezentul statut și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.
  
    Președintele Asociației este Vicepreședintele Consiliului Județean Timiș si este ales cu un mandat de 4 ani.
 

Comments are closed.