TIPURI DE DEȘEURI ACCEPTATE

Concesionarul va recepționa doar deșeurile solide municipale livrate de concesionarii serviciilor de colectare desemnați de ADID și autoritățile locale în baza contractelor încheiate, după cum urmează:

  • la stația de transfer si centrele de colectare zonale: deșeuri solide municipale rezultate din colectarea și colectarea selectivă a deșeurilor solide municipale;
  • la platformele publice de colectare din incinta ST/CC, vor fi admise DEEE-uri, deșeuri menajere voluminoase și deșeuri menajere periculoase, inclusiv cele livrate prin aport voluntar de populație și agenți economici.

Toate deşeurile transportate la Staţia de transfer sau la unul din Centrele de colectare vor fi supuse unei proceduri de recepţie si inspecţie, in conformitate cu legislaţia in vigoare.

Recepția va consta minim în următoarele activități:

  • determinarea cantităţii (prin cântărirea autovehiculelor de colectare la intrare și ieșire) şi identificarea sursei de provenienţă a deșeurilor;
  • inspecţia vizuală a deşeurilor pentru identificarea eventualelor componente periculoase; inspecţia vizuală se face în timpul descărcării propriu-zise;
  • înregistrarea transportului de deşeuri şi întocmirea unei Fişe de evidenţă care să conţină minim următoarele date: cantitatea de deşeuri, sursa de provenienţă (localitatea sau generatorul), date despre vehiculul de transport, ora intrării şi ora ieşirii; informaţiile cuprinse în Fişa de evidenţă sunt păstrate într-o bază de date, de preferinţă in format electronic, pe baza căreia se face gestionarea stocurilor de deşeuri care tranzitează staţia. Fişa de evidenţă se întocmeşte de către personalul de recepţie în două exemplare: un exemplar rămâne la staţia de transfer/ centru de colectare, iar cel de-al doilea este predat conducătorului autovehiculului de transport.

 Deşeurile acceptate trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

  • să se regăsească in lista deşeurilor acceptate la staţia de transfer si centrele de colectare deşeuri, conform Autorizaţiei integrate de mediu si a Manualului de operare
  • sa fie însoţite de documentele necesare, conform criteriilor de recepţie prevăzute de operator, conform propriilor proceduri.

Comments are closed.